AZ

Ölkə adlarının mənaları və hekayələri

Hər ölkənin adının öz mənası və hekayəsi var. “Hansı ad hansı ölkəyə aiddir?”, “Ölkələrin adları və mənaları nələrdir?”, “Ölkələrin adları haradan gəlir?” kimi sualların cavablarını bu məqaləmizdən öyrənə bilərsiniz.

1. Türkiyə

Türkiyə

Türk sözünü ilk dəfə Orta Asiyada Göytürklər işlədiblər. Almanlar bölgəni “Turkei”, fransızlar isə “Turquie” adlandırırdılar. Hətta Osmanlı İmperatorluğu bəzi dövlətlər tərəfindən “Türkiyə” və ya “Türkiyə İmperiyası” adlandırıldığı üçün ərazidə qurulacaq yeni ölkənin adının “Türkiyə” olmasına qərar verilib.

2. Fransa

Fransa

Fransanın adı keçmişdə bölgədə yaşamış franklardan gəlir. Franklar fransızların əcdadları hesab olunur.

3. Ukrayna

Ukrayna

Rusların qərbdəki ən mühüm sərhədləri Ukrayna üzərində olduğu üçün oraya bu ad verilib. Ukrayna "sərhəd" deməkdir.

4. Yaponiya

Yaponiya

Uzun illər əvvəl Yaponiyanın yerli əhalisi öz ölkələrini “Nippon” adlandırırdılar ki, bu da günəşin doğduğu ölkə mənasını verir. Nippon sözü Çin dilində "Japuen" kimi səslənir. Japuen illər ərzində Yaponiyaya çevrilib.

5. Səudiyyə Ərəbistanı

Səudiyyə

Səudiyyə Ərəbistanı adını XVIII əsrdən bəri ölkəni idarə edən və krallığı quran "Səud" ailəsindən alıb. Səudiyyə əslində bir ailə adıdır.

6. Boliviya

Boliviya

Boliviya öz adını ölkənin ilk prezidenti olan və azadlıq döyüşçüsü kimi tanınan Simon Bolivarın adından alıb.

7. Əlcəzair

Əlcəzair

Əlcəzair ölkəsinin adının ərəbcə yarımada mənasını verən "cəzire" sözündən yarandığı düşünülür.

8. Livan

Livan

Ölkə ərazisindəki dağlara yağan qar 12 ay ərzində ərimədiyi üçün ölkə Livan adlandırılıb. Livan "Ağ dağlar" deməkdir.

9. Yəmən

Yəmən

Yəmən adının mənşəyi ərəb dilindən gəlir. Ərəbcə “And” mənasını verən söz “xoşbəxt” və “qanun”mənalarını da ifadə edir.

10. Pakistan

Pakistan

Pakistan – pak insanların ölkəsi deməkdir. Bu adın başqa bir məqsədi də var. Dünyanın təmizlənmə müddətinin Pakistandan başlayacağı düşünülür və bu ad verilir.

Seçilən
128
Mənbələr
Şərh ()
Bağla